Artikeln publicerades 25 oktober 2022

Hur tycker du att vi sköter oss? Kundundersökning pågår

Just nu genomför vi en enkätundersökning där vi vill veta vad våra kunder tycker fungerar bra och vad vi skulle kunna göra bättre. Bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som får en enkät i brevlådan inom den närmaste tiden.

Efter vår senaste kundundersökning 2020 lanserade vi fem kundlöften. Fem löften där våra kunder önskade en förbättring. Inför årets enkät kan vi stolt konstatera att fyra av fem löften är infriade:

  • Driftstörningar via sms
  • Nytt ärendehanteringssystem
  • Ny lättnavigerad webb
  • Lämna själv-kort på återvinningscentral

Det femte löftet om en automatisk chat på vår webbplats har ännu inte infriats.

Vilka blir våra kommande kundlöften? Det visar sig efter höstens undersökning.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också dem som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i brevet som medföljer enkäten.

Hjälpte informationen på sidan dig?