Artikeln publicerades 5 augusti 2022

Problem visa driftstörningar

Vi har för tillfället problem att visa driftstörningar på vår webbplats.

Vi har följande aktuella driftstörningar:

  • Vattenläcka Matildavägen.
  • Försenad sophämtning i områdena Kroksta, Nordanås, Gullänget, Flärke och Husum.
  • Inställd sophämtning i Norrmesunda och Gottne.

Vattenläcka Matildavägen

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen i området. Även kunder i intilliggande områden kan beröras.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet i samband med exempelvis läckor.

Försenad sophämtning Kroksta, Nordanås, Gullänget, Flärke och Husum

Sophämtningen i området är försenad för en del av våra kunder. Kärlen kommer att bli tömda så snart som möjligt. Låt kärlet stå utställt till dess att de blivit tömt. Denna förändring gäller enbart denna vecka.

Inställd sophämtning Norrmesunda och Gottne

På grund av en trasig sopbil kommer en del av våra kunder i området och intilliggande områden inte att få sina sopkärl tömda denna vecka.

Skulle kärlet bli fullt innan nästa hämtning kan du som är berörd utan kostnad ställa en extra säck bredvid kärlet vid nästa ordinarie sophämtning. Vi tackar för visad förståelse.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?