Artikeln publicerades 11 juli 2022

Länsstyrelsen utför tillsyn av vattenskyddsområden

Under veckorna 33 och 35 genomför Länsstyrelsen Västernorrland tillsyn av vattenskyddsområden i Örnsköldsviks kommun. Det görs för att säkerställa att gällande skyddsföreskrifter följs och därmed minimera riskerna för att dricksvattnet förorenas.

Under veckorna 33 och 35 genomför länsstyrelsen tillsyn av vattenskyddsområden i Moliden, Skorped och Smedsbyn. Tillsynen innebär att tjänstepersoner från länsstyrelsen under dessa veckor rör sig inom respektive vattenskyddsområde.

Syftet med tillsynen

Syftet med tillsynen är att säkerställa att de skyddsföreskrifter som gäller inom respektive vattenskyddsområde följs och därmed minimera riskerna för att dricksvattnet förorenas.

På denna tillsynsinsats kontrollerar länsstyrelsen att de som bor eller bedriver verksamhet inom berörda vattenskyddsområden följer de skyddsföreskrifter och eventuella tillstånd och dispenser som gäller.

Via nedanstående länkar finns kartbilder över aktuella vattenskyddsområden och de skyddsföreskrifter som gäller för respektive område.

Frågor eller funderingar

För allmänna frågor gällande vattenskyddsområden, kontakta Mivas kundservice fr o m vecka 31 på telefon 0660-330 400 eller e-post info@miva.se.

För frågor gällande planerad tillsyn, föreskrifter och dispenser, kontakta Länsstyrelsen Västernorrland fr o m vecka 32 på telefon 0611-34 92 77 eller e-post per.lingensjo@lansstyrelsen.se.

För frågor gällande tillstånd, kontakta Miljö- och hälsoenheten på Örnsköldsviks kommun via telefon 0660-880 00 eller e-post samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?