Artikeln publicerades 8 juni 2022

Miva bevakar PFAS i Gidehedens vattenskyddsområde

Örnsköldsviks kommun har idag informerat om förslag på tillfälliga kostråd för fisk från Torsbölesjön. Orsaken är höga halter av ämnet PFAS. Miva bär inget ansvar för den uppkomna situationen, men känner ett stort ansvar kopplat till vår vattenproduktion i Gidehedens vattenskyddsområde.

Texten uppdaterad.

Miva bär inget ansvar för den uppkomna situationen, utan PFAS från det före detta brandövningsfältet i anslutning till Gideå flygplats är resultat av gamla synder.

Miva tar sitt råvatten till dricksvattenproduktionen cirka två kilometer norr om det före detta brandövningsfältet. Eftersom PFAS utgör en potentiell risk så har PFAS sporadiskt provtagits i råvattnet sedan tio år tillbaka, men några halter har inte kunnat detekteras vid något tillfälle. Det senaste provet togs för cirka ett år sedan.

Så snart Miva fick förhandsinformation om länsstyrelsens provsvar genomfördes en utökad provtagning på flera platser i det aktuella området – i råvattenbrunnen där vi pumpar upp grundvattnet till vattenverket samt ute i distributionsnätet. Vi har även tagit prov i angränsande vattenverk i Smedsbyn och Gideå. Provsvaren visar precis som tidigare inga detekterbara värden.

Hit vänder du dig med frågor

I den uppkomna situationen hanterar Miva enbart det som hänger samman med vår dricksvattenproduktion.

Frågor som rör privata dricksvattenbrunnar, hälsofrågor eller funderingar kring om man ätit fisk från det aktuella området besvaras av kommunens miljö- och hälsoenhet.

Lena Hörnlund, miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen, 0660-884 24
Maria Hansson, miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen, 0660-888 11 (från 21 juni)

Hjälpte informationen på sidan dig?