Artikeln publicerades 18 mars 2022

Inför Världsvattendagen den 22 mars:

Din vattenanvändning spelar roll

42 kommuner införde bevattningsförbud någon gång förra året. 21 kommuner uppmanade om att spara på vattnet på grund av ett ansträngt läge. I Örnsköldsviks kommun har vi en god tillgång på vatten, men klimatförändringarna innebär att risken för vattenbrist ökar även här. Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbruk­ning.

– I Sverige har vi sett på rent vatten som en självklarhet, men klimatförändringar och befolknings­ökning innebär att vi behöver hushålla mer med vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att ge avkall på vår bekvämlighet, säger Tomas Toorell som är va-chef på Miva.

140 liter per dygn kan bli 100 liter

Den 22 mars infaller Världsvattendagen, FN:s dag för att lyfta betydelsen av vatten. Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC innebär klimatkrisen att brist på dricks­vatten kommer bli allt vanligare.

Ett av budskapen från IPCC är att det kommer krävas omfattande klimatanpassningar för att vi som samhälle ska kunna hantera de klimatförändringar som inte kan undvikas. En sådan anpassning är att minska vattenanvändningen så att vattnet kan användas av fler och att vi vårdar vår viktigaste naturresurs.

I Sverige gör vi i snitt av med cirka 140 liter vatten per person och dygn. I Danmark och många andra länder i Europa är motsvarande siffra 100 liter.

– Vi jobbar för att öka kunskapen om vattnets värde och hur vi kan använda vatten på ett smartare sätt. En familj på fyra personer kan spara så mycket som 100 liter vatten per dag om de stänger av kranen medan de borstar tänderna, fortsätter Tomas Toorell.

Svenskt Vatten har samlat en större del av Sveriges kommuner och VA-organisationer i ett gemensamt arbete för en hållbar vattenanvändning. Budskapet är att vattnet är det viktig­aste vi har och kompletteras med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen.

6 tips – så sparar du vatten i vardagen

  • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
  • Fyll disk- och tvättmaskinen helt (en halv maskin drar lika mycket vatten som en hel).
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Duscha i stället för att bada, ta kortare duschar och stäng av kranen när du tvålar in dig.
  • Vattna trädgården sparsamt, morgon eller kväll och gärna med regnvatten.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Världsvattendagen

Den 22 mars är det Världsvattendagen, som instiftats av FN 1992, för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för hållbart hanterande av färskvatten. Årets tema för Världsvattendagen är grundvatten – att göra det osynliga synligt. Läs mer om Världsvattendagen på Svenskt Vattens webbplats svensktvatten.se Länk till annan webbplats. och på worldwaterday.org Länk till annan webbplats..

Fakta om vatten i IPCC-rapporten

Vatten går som en röd tråd genom allt som har med klimatet att göra. Klimatförändringarna leder till kraftigare svängningar i vattnets kretslopp och ökar risken för översvämningar, skyfall, brist på dricksvatten, torka och skogsbränder i torra områden. Vatten spelar en viktig roll överallt, även där det inte syns.

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, be­handla och transportera bort avfall under kommunalt ansvar. Miva har drygt 115 medarbetare och om­sätter 200 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?