Artikeln publicerades 13 juli 2021

Färsk studie om varför vi inte sorterar

I höst startar Miva sin kampanj RättSort som fram till 2025 ska få alla som bor i Örnsköldsviks kommun att minska sitt avfall med 25 procent. Ett färskt examensarbete har nu resulterat i viktiga kunskaper om orsaker till varför vi sorterar vårt avfall. Men också varför vi inte gör det.

Jenny Lindström och nyligen avslutat kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet har gjort sitt examensarbete på Miva under våren. I en enkät som besvarats av drygt 300 personer konstaterar hon att miljön är den främsta orsaken till att man sorterar sitt avfall.

- Det görs med en tanke att hushålla med naturens resurser och att kunna lämna över naturen i så bra skick som möjligt till kommande generationer. Flera påpekar också att det är normaliserat att sortera och att det för många ses som en självklarhet. Någon skrev "Det är 2021, sortera dina sopor, punkt!”.

Måste vara lätt att göra rätt

Men för alla är det inte lika självklart att sortera. Studien visar också varför andra väljer att inte göra det. Främsta orsaken är helt enkelt att det är enklare att slänga avfallet i det gröna kärlet.

- Många påpekar också att det är långt till närmsta återvinningsstation som orsak eller att det ofta är fullt på stationen, förklarar Jenny.

I rapporten som heter "Gör vi allt vi kan eller allt vi vill?" framgår att det krävs goda förutsättningar för att sorteringen ska bli av. Exempel på sådana kan vara utrymme i hemmet, öppettider på återvinningscentral eller närhet till återvinningsstation. Det måste vara både enkelt och bekvämt att sortera.

- En kladdig förpackning, stress eller sådant som bryter de vardagliga rutinerna kan vara tillräckligt för att avfallet hamnar osorterat i det gröna kärlet istället.

Återkoppling viktigt

Studien kommer att vara en värdefull grund i kampanjen som startar i höst och som ska hjälpa oss att minska avfallet från det gröna och bruna kärlet. I det jobbet tror Jenny att det också är viktigt att informera kunden om de positiva konsekvenserna just hens insats medför.

- Återkoppling är viktig. Att man blir sedd och får en bekräftelse på att man dels gör rätt, dels bidrar till något positivt. De flesta är medvetna om att avfall innebär ett stort miljöproblem, men det kanske inte bara är enskilda förpackningar och olika avfallsslag som måste hamna i fokus, utan konsumtion i stort. Kan vi få en förståelse för vad som krävs för att ändra konsumtionsbeteenden ökar nog chanserna att kunna styra i rätt miljöriktning, avslutar Jenny.

Hjälpte informationen på sidan dig?