Denna sida är riktad till företagskunder

Artikeln publicerades 6 oktober 2023

Auktorisering för insamling av förpackningar

Från 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade lokaler. Producentansvaret kvarstår, men det är inte längre Förpackningsinsamlingen som ansvarar för insamlingen. Entreprenörer som utför fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus måste därför vara auktoriserade av Miva.

Hjälpte informationen på sidan dig?