Denna sida är riktad till företagskunder

Artikeln publicerades 24 oktober 2022

Prisjusteringar för verksamhetsavfall

Från och med den 1 november 2022 justerar vi en del av våra priser för verksamhetsavfall.

Prisjusteringen görs på grund av allmänna kostnadsökningar samt kraftigt höjda kostnader för förbränning till följd av prisökning på utsläppsrätter.

Här kan du redan nu ta del av de avgifter som gäller från 1 november.

Prisuppgift för andra avfallsslag än de som framgår här hänvisas till vågstationen på Må återvinningscentral, 0660-330 360.

Verksamhetsavfall vid återvinningscentral

Fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall.

Verksamhetsavfall vid återvinningscentral

Typ av avfall

Pris exkl moms

Enhetspris, upp till två kubikmeter (m³)

300 kr

Överstigande, per kubikmeter (m³)

150 kr

Verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning

Fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall.

Grovavfall

Typ av avfall

Pris exkl moms

Osorterat avfall¹

2 500 kr/ton

Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x20 cm)

2 000 kr/ton

Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm)

2 400 kr/ton

Deponirest

2 200 kr/ton

Gips

1 600 kr/ton

Träavfall, rent trä

1 200 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm)

600 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Ris och kvistar

600 kr/ton

Ris och löv, blandat

700 kr/ton

Stubbar

2 100 kr/ton

Slam från fettavskiljare

1 500 kr/ton

Oavvattnat slam

1 300 kr/ton

Matfett och matolja

3,20 kr/kg

Farligt avfall
Viktigt!
Tänk på att företag ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Läs mer

Typ av avfall

Pris exkl moms

Spillolja (ej PCB)

3 kr/kg

Impregnerat trä

2 800 kr/ton

Asbest

1 900 kr/ton

Färgburkar

10 kr/kg

Oljefilter/absol/lösningsmedel

12 kr/kg

Syror

40 kr/kg

Baser/glykol

15 kr/kg

Sprayburkar (färg)

20 kr/kg

Sprayburkar (isocyanater)

35 kr/kg

Avfall med producentansvar

Typ av avfall

Pris exkl moms

Lysrör

0 kr

Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)

0 kr

Småbatterier

0 kr

Elektronik från företag

0 kr

Kyl och frys

0 kr

¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Hjälpte informationen på sidan dig?