Denna sida är riktad till företagskunder

Artikeln publicerades 14 december 2021

Skyldighet att rapportera lysrör och ljuskällor med kvicksilver

Sedan den 1 november 2020 gäller nya regler med krav på att företag ska rap­portera uppgifter om sitt farliga avfall. Detta ska göras både via ett transportdokument till Miva och till Naturvårdsverket. Gäller det elektronikavfall ska uppgifterna även lämnas till El-Kretsen.

Vi vill särskilt poängtera att även lysrör och ljuskällor som innehåller kvicksilver omfattas av denna skyldighet.

Hur du rapporterar det farliga avfallet kan du steg-för-steg följa via nedanstående länk. Där finns även alla dokument och lämnkar du behöver.

Hjälpte informationen på sidan dig?