Vilka avgifter finns i den nya anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta fastigheten till vatten och avlopp. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen.

Tomtyteavgift – tomtytan i kvadratmeter.
Bostadsenhetsavgift – antal lägenheter/bostadsenheter.
Förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt.
Servisavgift – antalet vattentjänster som ansluts.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?
Läs svaret här