Varför måste jag ha avstängningskranar både före och efter vattenmätaren?

Det ska finnas avstängningsventiler före och efter mätaren som går att stänga helt i samband med vattenmätarbytet för att så lite vatten som möjligt ska rinna ut från både ledningsnätet och huset vid mätarbytet. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att ventilerna fungerar. Ventilerna måste även fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka i huset. Avstängningsventil LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas ut av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.

Vanliga frågor

Hur kan jag följa min vattenförbrukning?
Läs svaret här