Varför har vi vattenskyddsområden?

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentillgångarna inom ett område så att vi kan använda vattentäkten både idag och i framtiden. Till varje skyddsområde hör särskilda skyddsföreskrifter som bestämmer vad man får och inte får göra inom området.

Vanliga frågor

Hur skickas mätarställningen till Miva från den nya fjärravlästa vattenmätaren?
Läs svaret här