Varför byter Miva till fjärravlästa vattenmätare?

Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du kommer att faktureras för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare. Du kommer att kunna följa din förbrukning på Mina sidor på miva.se. De fjärravlästa mätarna innebär också mindre administration för Miva vilket är till nytta för hela va-kollektivet.

Den fjärravlästa mätaren signalerar vid avvikelser och både du som fastighetsägare och Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor. Det leder till färre driftstörningar och lägre kostnader.

Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Hur får man veta när ett bevattningsförbud utfärdas?
Läs svaret här