Varför återfylls slambrunnen med vatten efter deltömning?

Vattenfasen återförs för att förbättra brunnens funktion. De mikroorganismer som finns i brunnen återförs och nedbrytningsprocessen kan snabbt komma igång igen, vilket minskar belastningen på närmiljön. Eftersom vätskan återförs minskar även transporterna för slambilen och leder till minskad klimatpåverkan.

Vanliga frågor

Jag har fått ett brev om för tungt lock. Hur ska ett lock se ut?
Läs svaret här