Vad ska vårt företag göra med avfall som ska deponeras?

Företag är välkomna att lämna sitt deponiavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat.

Mycket avfall som transporteras med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Läs mer om företag på återvinningscentral
Läs mer om Må avfallsanläggning
Läs mer om taxan för verksamhetavfall

Vanliga frågor

Vad kan vårt företag göra med byggavfall som kan återvinnas?
Läs svaret här