Vad ska jag göra om jag inte kan vara hemma när min vattenmätare ska bytas?

Om tiden inte passar så ber vi dig så snabbt som möjligt kontakta vår kundservice för att boka om till en ny tid.

Vanliga frågor

Varför är ett vattenskyddsområde indelat i olika zoner?
Läs svaret här