Vad klassas inte som grovavfall?

Grovavfall är skrymmande avfall som inte ryms i ditt sopkärl. Fyllda säckar räknas inte som grovavfall.

Visst grovavfall kan du inte beställa hämtning av, utan det måste lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Sådant grovavfall är:

  • Handfat, badkar, toalettstolar, värmepannor, värmepumpar, stuprör, radiatorer, heltäckningsmattor och fasta garderober (och annat avfall från rivning, ombyggnad och reparationer).
  • Trädgårdsavfall, jord och sten.
  • Bilar, bildelar och maskiner.
  • Avfall från kontor, handel, hantverk och liknande.

Läs mer om hämtning av grovavfall 
Läs mer om hämtning av vitvaror och elektronik

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad ska jag lägga i det gröna kärlet?
Läs svaret här