Vad kan jag lämna på Mivas återvinningscentraler?

På våra återvinningscentraler kan du lämna grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall.

På alla återvinningscentraler finns även möjlighet att lämna möbler, heminredning och cyklar som du tröttnat på, men som för den skull inte behöver kasseras. Uttjänta möbler tas om hand och renoveras av de som deltar i Startpunktens verksamhet, och reparerade möbler säljs i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.

Myrorna insamlingscontainer finns också på alla återvinningscentraler där du lämnar kläder, skor, accessoarer och hemtextil.

Visst avfall kan inte lämnas på återvinningscentralen i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Det gäller asbest, fat med spillolja och okända kemikalier som hänvisas till Må återvinningscentral samt brandsläckare och däck som hänvisas till återförsäljare.

Sedan finns ett antal avfallsslag som du inte kan lämna på någon av våra återvinningscentraler, exempelvis bilar, sprängämnen, ensilageplast och läkemedel. Mer om detta finns att läsa nedan och på våra återvinningscentraler.

Läs mer om vad som inte kan lämnas på våra återvinningscentraler

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad kan vårt företag göra med möbler som kan återanvändas?
Läs svaret här