Vad kan jag göra för att sophämtningen ska fungera så smidigt som möjligt?

  • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga. Ett 190 och 370 liters kärl får maximalt väga 70 kg.
  • Lägg alltid dina sopor i en soppåse.
  • Placera kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med hjul vända in mot fastigheten.
  • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen. Detta gäller även om du själv har både ett grönt och ett brunt kärl.
  • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
  • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
  • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och cirka 50 cm från vägbanan. Undantaget är om du fått en annan anvisning av ditt kärl samt gång- och cykelbanor där Miva markerat upp med en vit linje vart kärlet ska stå på tömningsdagen.

Läs mer om sopkärlet

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Måste jag använda de papperspåsar till matavfallet som Miva tillhandahåller?
Läs svaret här