Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter.

För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Grundvattnet kan påverkas av att du till exempel arbetar i trädgården eller av hur du värmer upp ditt hus.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vilka krav ställer ni på platsen där vattenmätaren sitter?
Läs svaret här