Vad innebär deltömning av slambrunn?

Deltömning innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. När allt slam sugits upp ur brunnen förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir slammet. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna avse­värt. Eftersom bakteriefaunan finns kvar i brunnen gör det också att brunnen fungerar som den ska direkt efter tömning.

Skiss för hur deltömning av slambrunn fungerar, steg för steg

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Varför återfylls slambrunnen med vatten efter deltömning?
Läs svaret här