Vad händer om min plats för vattenmätaren inte är godkänd?

Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

Vid första besöket besiktigar vi vattenmätarplatsen. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet. Om du inte åtgärdat bristerna vid tiden för det nya besöket tar vi ut en avgift för förgävesbesök. Om du vid flera tillfällen låter bli att uppdatera mätarplatsen kan Miva i förlängningen stänga vattnet.

Vanliga frågor

Vad är en reduceringsventil?
Läs svaret här