Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl för matavfall?

Har du inte använt ditt kärl under sex månader kommer vi att informera dig om detta. Om du ändå inte använder ditt bruna sopkärl får du fortsättningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer också att hämta tillbaka det bruna kärlet.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?
Läs svaret här