Vad händer om jag bryter mot ett bevattningsförbud?

Om du som kund bryter mot ett utfärdat bevattningsförbud kan Miva stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Vid ett bevattningsförbud övervakar Miva dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Vanliga frågor

Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?
Läs svaret här