Vad händer med restavfallet från det gröna kärlet?

Restavfallet från de gröna sopkärlen transporteras för närvarande till en förbränningsanläggning i Umeå. Det innebär att avfallet energiutvinns och bidrar till produktion av el och fjärrvärme.

Vanliga frågor

Måste jag använda papperspåsen till matavfallet?
Läs svaret här