Vad händer med matavfallet som sorteras separat i brunt kärl?

Matavfallet i Örnsköldsviks kommun mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras för närvarande till en biogasanläggning i Härnösand för rötning. Det innebär att matavfallet återvinns och blir biogas till fordon och gödsel till åkermark.

Driftinformation

Vanliga frågor

Vad kan jag göra för att sophämtningen ska fungera så smidigt som möjligt?
Läs svaret här