Vad händer efter att beslut om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är taget?

Skyddsföreskrifterna kommer att börja gälla enligt den zonindelning som bestämts för skyddsområdet. Tillsynsmyndigheten kommer att göra inventeringar och behandla tillståndsansökningar i enlighet med skyddsföreskrifterna.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Hur är hårdheten på vattnet graderad?
Läs svaret här