Vad händer efter att beslut om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är taget?

Skyddsföreskrifterna kommer att börja gälla enligt den zonindelning som bestämts för skyddsområdet. Tillsynsmyndigheten kommer att göra inventeringar och behandla tillståndsansökningar i enlighet med skyddsföreskrifterna.

Driftinformation

Vanliga frågor

Varför blir det ibland en "mjölkaktig hinna" på glas som diskas i diskmaskin?
Läs svaret här