Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?

Kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som hänt och vad man bör göra.

Du kan lämna anmärkning på vatten på vår webbplats.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?
Läs svaret här