Vad bestämmer ett vattenskyddsområdes storlek?

Naturvårdsverket i Sverige har skrivit en handbok som ger råd och anvisningar för hur avgränsning av vattenskyddsområden ska göras. I princip måste man beakta hela vattentäktens tillrinningsområde när skyddsområdet arbetas fram.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Kan jag dricka varmvattnet direkt ur kranen?
Läs svaret här