Vad bestämmer ett vattenskyddsområdes storlek?

Naturvårdsverket i Sverige har skrivit en handbok som ger råd och anvisningar för hur avgränsning av vattenskyddsområden ska göras. I princip måste man beakta hela vattentäktens tillrinningsområde när skyddsområdet arbetas fram.

Driftinformation

Vanliga frågor

Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?
Läs svaret här