Vad beror höjningen av anläggningsavgiften på?

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till flera områden i kommunen. Det leder till helt nya förutsättningar och ökade kostnader för Miva, då dessa områden ligger i kustnära, bergig och därmed utmanande terräng. Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför behöver anläggningsavgiften höjas.

Förslaget har antagits av Mivas och Rodrets styrelser och beslutades i kommunfullmäktige den 29 november.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Varför måste jag ha avstängningskranar både före och efter vattenmätaren?
Läs svaret här