Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?

Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.

Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

Råvatten är råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.  

Vanliga frågor

Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd för verksamhet inom ett vattenskyddsområde?
Läs svaret här