Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?

Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.

Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

Råvatten är råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.  

Vanliga frågor

Vad bestämmer ett vattenskyddsområdes storlek?
Läs svaret här