Vad är reningsverket byggt för att rena avloppsvattnet från?

Avloppsreningsverk byggdes i huvudsak för att rena från toalettpapper och annat skräp samt näringsämnen som fosfor. Anledningen var att stränder och vikar påverkades synligt av utsläppen.

Läs mer om hur reningsverken fungerar

Driftinformation

Vanliga frågor

Får jag installera avfallskvarn?
Läs svaret här