Vad är en reduceringsventil?

Anledning till att man installerar en reduceringsventil är att man har för
högt tryck in i systemet. Ventilen reducerar trycket som finns före ventilen till önskat värde efter ventilen. Med en reduceringsventil kan man med andra ord få ett konstant, lågt vattentryck.

Vanliga frågor

När jag bytte vattenfiltret var det fullt av "skräp". Kommer det från dricksvattnet?
Läs svaret här