Vad är en reduceringsventil?

Anledning till att man installerar en reduceringsventil är att man har för
högt tryck in i systemet. Ventilen reducerar trycket som finns före ventilen till önskat värde efter ventilen. Med en reduceringsventil kan man med andra ord få ett konstant, lågt vattentryck.

Vanliga frågor

Jag har egen brunn. Omfattas jag av ett bevattningsförbud?
Läs svaret här