Tjänar jag något på att skaffa ett brunt kärl för matavfall?

Ja, du bidrar till en bättre miljö för oss alla samtidigt som du minskar dina kostnader för sophämtningen. Hur mycket du tjänar beror på dina sorteringsvanor och hur mycket sopor du har idag.

Den som väljer att sortera sitt matavfall separat i ett brunt kärl får en halverad viktavgift för avfallet i både det gröna och bruna kärlet. Övriga behåller sitt gröna kärl och samma viktavgift som tidigare.

Läs mer om taxan

Driftinformation

Vanliga frågor

Kan jag sortera matavfall separat och få det hämtat från mitt fritidshus?
Läs svaret här