Påverkas jag av strålningen från den nya fjärravlästa vattenmätaren?

Den strålning som mätaren avger är helt ofarlig och kan jämföras med andra apparater som i dag ofta används i de flesta hem, som:

  • TV-apparater och datorer med trådlös WiFi och/ eller Bluetooth
  • Fjärrkontroller för TV-apparater och bilar
  • Babyvakter.

Kamstrups förbrukningsmätare uppfyller alla internationella regler och specifikationer rörande elektromagnetisk strålning.

Vanliga frågor

När kommer jag att få en fjärravläst vattenmätare?
Läs svaret här