Påverkas jag av strålningen från den nya fjärravlästa vattenmätaren?

Den strålning som mätaren avger är helt ofarlig och kan jämföras med andra apparater som i dag ofta används i de flesta hem, som:

  • TV-apparater och datorer med trådlös WiFi och/ eller Bluetooth
  • Fjärrkontroller för TV-apparater och bilar
  • Babyvakter.

Kamstrups förbrukningsmätare uppfyller alla internationella regler och specifikationer rörande elektromagnetisk strålning.

Driftinformation

Vanliga frågor

Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?
Läs svaret här