Måsta jag installera oljeavskiljare för att tvätta fordon?

Generellt har vi sett att all fordonstvätt medför för höga utsläpp av metaller och oljehaltiga ämnen till avloppsledningsnätet. Det innebär att all fordonstvätt behöver en intern rening för att klara utsläppskraven.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?
Läs svaret här