Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd för verksamhet inom ett vattenskyddsområde?

Ja. Kostnaden för detta tas ut av den myndighet som ska pröva anmälan eller tillstånd. Myndigheten bestämmer hur hög avgiften ska vara för att täcka kostnaden för deras handläggning.

Vanliga frågor

Jag har min vattenmätare i en brunn, vad gäller för mig?
Läs svaret här