Kommer sopbilen om tömningsdagen infaller en helgdag?

Sopbilen kör som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag, även vid högtider som jul eller påsk. Inför helger informerar vi alltid vad som gäller på vår webbplats, vår Facebooksida och vår annons i Tidningen 7.

Sophämtning sker mellan kl 6–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Kan jag sortera matavfall separat och få det hämtat från mitt fritidshus?
Läs svaret här