Kan man hyra container av Miva?

Nej, du kan inte hyra en container av Miva. Kontakta något privat företag i återvinningsbranschen, t ex Rang-Sells, Stena Recycling eller SUEZ Recycling.

Vanliga frågor

Måsta jag installera oljeavskiljare för att tvätta fordon?
Läs svaret här