Kan jag som bor i flerfamiljshus sortera mitt matavfall separat?

Ja, men det är fastighetsägaren som fattar beslut om fastigheten ska ha separat matavfallsinsamling. Miva informerar och stöttar ägare till flerfamiljshus för att finna bra och praktiska lösningar. Prata gärna med din hyresvärd för att veta mer om planerna i din fastighet.

Vanliga frågor

Vilken tid på dagen tömmer ni mitt sopkärl?
Läs svaret här