Kan jag slänga mina förpackningar på Mivas återvinningscentralerna?

Nej. Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

I anslutning till Må återvinningscentral finns en återvinningsstation och på serviceorterna, där övriga återvinningscentraler finns, finns återvinningsstationer centralt placerade som kan nyttjas dygnet runt.

Vanliga frågor

Vad kan jag lämna på Mivas återvinningscentraler?
Läs svaret här