Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?  

Om dricksvattnets utseende, smak eller lukt avviker från det normala är detta en signal om att det är något fel, mer eller mindre allvarligt. Men det finns också många kvalitetsbrister som bara kan konstateras först efter avancerade analyser på laboratorium.

Du kan lämna anmärkning på vattnet direkt på vår webbplats.

Vanliga frågor

Vattnet är grått/svart, vad är fel?
Läs svaret här