Kan företag besöka Mivas återvinningscentraler?

Ja, företag kan lämna sitt verksamhetsavfall på alla Mivas återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. För detta betalar företag ett fast enhetspris. Farligt avfall debiteras per kilo enligt prislista. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som företag betalar.

Traktorer och tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Läs mer om företag på återvinningscentral
Läs mer om Må avfallsanläggning

Driftinformation

Vanliga frågor

Kan jag lämna döda djur på återvinningscentralen?
Läs svaret här