Kan deltömning användas på alla slambrunnar?

Nej, vissa brunnar har svårt att separera vattnet från slammet, mestadels beror på att brunnen inte är i ett bra skick, t ex om brunnen inte är tät eller att kamrar är trasiga/borta. Även vissa brunnsmodeller är svåra att deltömma.

Heltömning kan även ske i områden där deltömning planerats, till exempel om deltömningsbilen är på service eller under intensiva perioder då flera slambilar arbetar samtidigt i ett område.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Kan jag belasta avloppet som vanligt efter slamtömning med deltömning?
Läs svaret här