Jag misstänker att min granne har slängt avfall i mitt sopkärl. Vad kan jag göra?

Du ansvarar för ditt sopkärl och dess placering mellan tömningstillfällena. Vad du kan göra är att köpa ett kärllås av oss.

Läs mer

Vanliga frågor

Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?
Läs svaret här