Jag har min vattenmätare i en brunn, vad gäller för mig?

Vi ställer samma grundkrav för en vattenmätare som sitter i en brunn som för vattenmätare inomhus. Därtill tillkommer att brunnen inte får vara vattenfylld och att det ska finnas en stege. Finns det ett brunnslock ska det vara lätt att lyfta av en person. Har du mätare i en brunn ber vi dig kontakta kundservice för ytterligare information.

Vanliga frågor

Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?
Läs svaret här