Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?

Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. De som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar måste lämna avfallet rent och väl sorterat för att de ska få betalt.

Läs mer om hur du sorterar

Vanliga frågor

Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?
Läs svaret här