Jag har egen brunn. Omfattas jag av ett bevattningsförbud?

Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av ett bevattningsförbud, som enbart gäller kommunalt vatten.

Vanliga frågor

Vad händer efter att beslut om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är taget?
Läs svaret här