Jag har egen brunn. Omfattas jag av ett bevattningsförbud?

Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av ett bevattningsförbud, som enbart gäller kommunalt vatten.

Driftinformation

Vanliga frågor

Varför byter Miva till fjärravlästa vattenmätare?
Läs svaret här