Jag har egen brunn. Omfattas jag av ett bevattningsförbud?

Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av ett bevattningsförbud, som enbart gäller kommunalt vatten.

Vanliga frågor

Är det bättre att dricka vatten på flaska än kranvatten?
Läs svaret här