Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?  

Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Kvarstår felet kan du göra en felanmälan.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Kan jag få ersättning om jag inte längre kan använda min fastighet som tidigare inom ett vattenskyddsområde?
Läs svaret här