Hur ser jag om den nya fjärravlästa vattenmätaren signalerar för avvikelser?

Det finns infokoder som visas på mätarens display vid en avvikelse. Infokoderna är Leak, Burst, Dry, Reverse och Tamper. Leak indikerar att vattnet i mätaren inte har stått stilla i minst en timme utan avbrott under de senaste 24 timmarna. Det kan vara ett tecken på en läckande kran eller toalett. Burst visar att vattenflödet varit konstant högt under minst 30 minuter, vilket kan vara en indikation på att ett rör är skadat. Dry singalerar att mätaren inte är vattenfylld och Reverse att vatten flödar genom mätaren i fel riktning.Tamper visar att det funnits försök till åverkan på mätaren. Mätaren är då ej längre godkänd för debitering.

Infokoderna försvinner när händelsen som aktiverat infokoden inte längre existerar. Leak försvinner t.ex. när vattnet har stått stilla i en timme, Brust försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå och Dry försvinner när mätaren mäter vatten och inte längre är tom.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vilka krav ställer ni på platsen där vattenmätaren sitter?
Läs svaret här